Konijnenhouderij

Konijnenhouderij

Gezien de vraag en de noodzaak binnen de konijnenhouderij naar een vernieuwende en originele benadering van de veterinaire begeleiding is besloten dit tot een speerpunt van de praktijk te maken. Sinds eind 2012 is dierenarts Jan Willems actief binnen de konijnenhouderij wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van zijn eigen dierenartsenpraktijk in de zomer van 2017. De appreciatie en warmte die de konijnensector eigen is, bevestigt dagelijks dat dit de juiste keuze was.

Uiteraard zijn ook kleindier liefhebbers van harte welkom om zo te profiteren van de kennis en ervaring die binnen de professionele konijnenhouderij werd opgedaan. Ook het houden en kweken van kleine groepen konijnen stelt ons voor boeiende uitdagingen.