VHD: Protocol melden besmetting

Hieronder staat het protocol voor het aan- en afmelden van VHD besmettingen zoals afgesproken met LTO. De tekst werd letterlijk en integraal overgenomen.

Laatste update: januari 2018

Konijnenhouders geven schriftelijk toestemming aan de dierenarts om de naam van het bedrijf door te geven aan de voorzitter van de LTO vakgroep konijnenhouderij. Ook geeft men toestemming aan de voorzitter om vervolgens de naam door te geven aan alle konijnenhouders en erfbetreders. Er wordt gekeken of dit opgenomen kan worden in het BGP.

 1. Konijnenhouder en dierenarts melden bij de voorzitter dat er verdenking van VHD is op het bedrijf. De konijnenhouder en de dierenarts melden het bedrijf af zoals beschreven onder ad 3.

  Opmerking:
  • Bij konijnenhouders die geen toestemming hebben gegeven, kunnen dierenartsen geen informatie over de VHD doorgeven.
  • Verdenking betekent: afwijkend beeld van de dieren dat lijkt op VHD (inwending/uitwendig).

 2. De voorzitter van de vakgroep meldt met naam en toenaam aan konijnenhouders en erfbetreders dat er verdenking van VHD is. De voorzitter communiceert de afmelding naar de konijnenhouders en erfbetreders zoals beschreven onder ad 3.

  Opmerking:
  • Bij konijnenhouders die geen schriftelijke toestemming hebben gegeven is dit niet mogelijk.

 3. Afmelding van VHD aan konijnenhouders en erfbetreders: 
  • In geval van verdenking van VHD op het bedrijf: zodra na verdenking het onderzoek negatief is en er geen verdenking meer is.
  • In het geval van een uitbraak van VHD op het bedrijf: 12 weken nadat het laatste vleeskonijn is gevaccineerd en er geen verschijnselen meer zijn van VHD.