VKI & Traceerbaarheid

Laatste update: 2024-06-14

VKI: VoedselKetenInformatie

  1. Standaard VKI formulier
  2. Officiële instructie invullen VKI formulier lagomorfen
  3. Algemene omzendbrief VKI waar de bijlagen onder 1. en 2. bijhoren

Enkele belangrijke punten:
– vermeld medicatie gebruikt in de laatste 30 dagen voor de slacht
— tenzij de wachttijd >30 dagen bedraagt, dan wordt de periode: wachttijd + 14 dagen
– ziektesymptomen van de laatste 8 weken voor slachten
– indien >15% sterfte: ook diagnose dierenarts en eventuele labo-onderzoeken meedelen

bron: https://favv-afsca.be/nl/themas/dieren/dierlijke-productie/omzendbrieven-dierlijke-producten#1782288

Traceerbaarheid

Officiële omzendbrief omtrent traceerbaarheid van konijnen die voor de slacht zijn bestemd.